Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Well-being členov domácnosti v “zmiešaných” rodinách
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Jazyk práce: slovenský

V rámci druhého demografického prechodu výrazne pribúda počet “zmiešaných” rodinných konštelácií skladajúcich sa z biologicky aj nebiologicky príbuzných členov domácností. Cieľom doktorandského projektu bude empiricky preskúmať wellbeing detí a ich rodičov v takýchto patchwork rodinách. Konkrétne pôjde o zameranie sa na emočné vzťahy medzi jednotlivými členmi domácnosti, vzájomnú podporu a pomoc, súperivosť, riešenie konfliktov, postavenie v rodine, očakávania od jednotlivých rodinných príslušníkov a trávenie spoločného času.