Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Glykozylácia terapeutických proteínov
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
PhD projekt bude zameraný na štúdium glykozylácie terapeutických glykoproteínov, ktorá zásadne ovplyvňuje ich vlastnosti ako stabilitu, farmakokinetiku, bezpečnosť a účinnosť, pomocou moderných glykomických nástrojov ako napríklad microarray biočipy a hmotnostná spektrometria.