Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Glykozylácia extracelulárnych vezikúl
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
: PhD projekt bude zameraný na štúdium glykozylácie extracelulárnych vezikúl, najmä exozómov, pomocou moderných glykomických techník ako napríklad microarray biočipy a hmotnostná spektrometria v súvislosti s patologickými zmenami, s cieľom zlepšenia diagnostiky a terapie.