Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Bakteriálne inklúzne telieska ako biosenzory pre detekciu sacharidov
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Sekvencie sacharid rozoznávajúcich domén a florescenčných proteínov je možné kombinovať pre vytvorenie biosenzorov meniacich florescenčnú intenzitu v závislosti od koncentrácie ligandu. Rozpustnosť takto vytvorených proteínových konštruktov môže byť následne modifikovaná pre získanie vysoko rozpustného proteínu, alebo teda pre získanie nízko-rozpustných proteínových častíc vo forme inklúznych teliesok. Dizertačná práca sa bude zameriavať na dizajn a aplikáciu inklúznych teliesok pre monitorovanie biotrasformácií v biochémii sacharidov a pre využitie v medicíne. Alternatívne, pri tvorbe biosenzorov vo forme inklúznych teliesok, sa bude vychádzať zo sekvencií glukózoxidáz a využitie bude kombinované s injekčným oximetrom.