Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vysokovýkonné techniky pre glykánovú analýzu
Program DŠ
Analytická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
PhD projekt bude zameraný na výskum, vývoj a konštrukciu vysokovýkonných bioanalytických zariadení na báze biočipov a biosenzorov pre glykánovú analýzu a ich aplikáciu v biotechnológii, biológii, potravinárstve a biomedicíne, napríklad pri stanovovaní biomarkerov. Využívať sa budú moderné techniky ako microarray platforma, hmotnostná spektrometria a ďalšie.