Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Biomodifikácia polymérnych nosičov pre regeneratívnu medicínu
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Tento PhD projekt je orientovaný na modifikáciu polymérnych materiálov biomolekulami s cieľom vytvoriť nosiče pre aplikácie v regeneratívnej medicíne. Vyvíjané a testované budú modifikačné postupy (fyzikálne aj chemické ako napr. click chemistry) a rôzne biomodifikátory (peptidy, proteíny, glykány), modifikované povrchy budú analyzované (AFM, FTIR, XPS) a testované z hľadiska biokompatibility a efektívnosti ich kolonizácie bunkami.