Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Cielená modifikácia biodegradovateľných polymérov pre medicínske aplikácie
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Biomateriály sú definované ako materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu so živými biologickými systémami tak, aby mohli vykonať svoju určenú úlohu. Predmetný výskum bude zameraný chemickú modifikáciu povrchu PLA a príbuzných polyesterov a následnú dekoráciu peptidmi, glykánmi, alebo proteínmi. V širšom kontexte budú mať pripravené preparáty potenciálne využitie v medicínskych aplikáciách.