Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Zrážky asteroidov hlavného pásu s rojovými meteoroidmi
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Luboš Neslušan, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

Sylabus:
V posledných desaťročiach bola spozorovaná kometárna aktivita u niekoľkých asteroidov hlavného pásu. Tento jav vyvolal otázku, čo je spúšťačom takejto activity. Jeden z možných mechanizmov môže byť zrážka s meteoroidom. Sporadické meteoroidy sú rozptýlené v medziplanetárnom priestore a pravdepodobnosť zrážky asteroidu so sporadickým meteoroidom je oveľa menšia ako pravdepodobnosť zrážky s meteoroidom, ktorý je členom prúdu a obieha okolo Slnka v priestorovom koridore s relatívne vysokou hustotou meteoroidných objektov. Cieľom práce je určenie frekvencie prechodov asteroidov cez koridory kometárnych prúdov meteoroidov a tiež známych prúdov, ktorých materské teleso nie je známe. Kedže asteroidov je obrovské množstvo, objektom štúdia budú len veľké asteroidy (s absolútnou magnitúdou väčšou ako zvolená hranica) v hlavnom páse. Pre niekoľko prúdov s pomerne dobre známym veľkostným rozdelením členov by mala byť tiež odhanutá frekvencia zrážok medzi niekoľkými asteroidmi a členmi prúdu v danom intervale veľkosti.

Požiadavky:
-- ukončené univerzitné štúdium v odbore astronómia, magisterský stupeň, alebo v príbuznom odbore, ak v príbuznom odbore, potom uchádzač musí preukázať skúseností s výskumom v meteorickej astronómií (to uchádzač preukáže aspoň jednou publikovanou prácou v tejto oblasti)
-- znalosť počítačového programovania všeobecne a programovacieho jazyka Fortran alebo C
-- poslanie (školiteľovi) krátkeho (1 až 2 strany) dokumentu s opisom výskumného zámeru uchádzača v jeho kariére v blízkej budúcnosti (cca 10 rokov), nielen čo sa týka témy PhD štúdia
-- dobrá znalosť hovorenej aj písanej angličtiny
-- vítanou je znalosť tvorby aktívnych webových stránok, čiže jazyka PHP a tiež je vítaná znalosť práce s databázou MySQL

Výskumný smer: Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy

Ďalšie informácie:
https://www.ta3.sk/l3_sk.php?p3=phd