Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Aplikácie teórie kódovania v kryptografii
Program DŠ
9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Školiteľ: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD., FEI STU
(pavol.zajac at stuba.sk)

Cieľom je analyzovať a zdokonaliť postkvantové šifrovacie metódy založené na cyklických kódoch. Zamerať sa predovšetkým na efektívne dekódovacie metódy.