Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Prediktory a následky prijatia nepodložených presvedčení
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude mať za cieľ preskúmať individuálne premenné pri predikcii nepodložených presvedčení o kontroverzných spoločenských otázkach a preskúmanie následkov týchto presvedčení. V rámci kvantitatívneho výskumu bude skúmané ako individuálne premenné—napríklad osobnostné
charakteristiky, kritické, vedecké myslenie, motivácia k
racionálnemu mysleniu, vzdelanie—predikujú prijímanie
nepodložených presvedčení, a aké následky tieto presvedčenia majú (napríklad na dôveru vo vedu a vedecké poznatky, ekologické správanie, politický extrémizmus, radikalizáciu, predsudky, prípadne maladaptívne finančné a zdravotné
správanie).