Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Pôsobenie percipovaných zdrojov pracovného stresu a dostupných zdrojov zvládania záťaže na well-being a vzťah k práci u zdravotníckych pracovníkov.
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Kvantitatívna štúdia longitudinálneho typu, zameraná na skúmanie pôsobenia zvýšenej pracovnej záťaže a obmedzených zdrojov pre jej zvládanie na rôzne aspekty well-beingu a vzťahu k práci u zdravotníckych pracovníkov. Práca bude súčasťou riešenia projektu
VEGA 2/0083/22 „Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje znalosť angličtiny a schopnosť štatistickej analýzy kvantitatívnych údajov.