Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium antioxidačných účinkov prírodných a syntetických zlúčenín a hodnotenie ich liečivých účinkov pri hojení kožných rán
Program DŠ
Biochémia I
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Katarína Valachová , PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
1. Monitorovanie zmien dynamickej viskozity roztoku vysokomolekulového hyalurónanu, ktorý bude za aeróbnych podmienok vystavený pôsobeniu askorbátu a Cu(II), oximetrické monitorovanie spotreby kyslíka, 2. In vitro štúdie antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín, 3. Hodnotenie hojenia kožných rán kompozitnými mebránami in vivo