Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium bunkových mechanizmov iniciovaných prirodzenými adaptačnými stimulmi zapojených do ochrany voči ischémii v zdravom a patologicky zmenenom myokarde
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
"Na animálnych modeloch zdravých a “chorych” potkanov in vivo a ex vivo bude cieľom
1. identifikácia mechanizmov spúšťania protekcie aktivovanej stimulmi ako motorická aktivita, hypoxia a ischemický “conditioning“ vo vzdialenom orgáne so zameraním na bunkové signalizačné dráhy RISK a SAFE.
2. výskum vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčného, štrukturálneho a subcelulárneho poškodenia srdca so zameraním na reguláciu bunkových dráh prežitia, procesov apoptózy a nekrózy v súvislosti s oxidačným stavom a homeostázou Ca2+.
3. odhalenie benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR, inhibície MPTP, v kombinácii s neinvazívnymi adaptačnými intervenciami ako fyzická aktivita a remote conditioning.
"