Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Potenciálne využitie molekulárneho vodíka pri prevencii a liečbe zlyhávajúceho srdca
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Branislav Kura, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Srdcové zlyhanie (HF) globálne postihuje približne 26 miliónov ľudí na celom svete. Napriek mnohým terapeutickým pokrokom v symptomatickej liečbe HF, prevalencia, úmrtnosť a náklady spojené s liečbou v rozvinutých krajinách naďalej rastú. Jedným z kľúčových mechanizmov podieľajúcich sa na vývoji patofyziológie zlyhávajúceho srdca je nekontrolovaná nadprodukcia reaktívnych foriem kyslíka, ktorá spôsobuje poškodenie lipidov v membránach, mitochondrií, proteínov a DNA, čo vedie k rôznym patológiám buniek. Blokovanie hydroxylových a nitrozylových radikálov by preto mohlo zabrániť deštrukcii bunkových komponentov a progresii HF. Nedávno sa zistilo, že molekulárny vodík (H2) pôsobí protektívne pri poškodení rôznych buniek a orgánov najmä vďaka svojej antioxidačnej aktivite. Predpokladáme, že aplikácia H2 by mohla byť novou účinnou liečbou pre pacientov s HF. Práca je zameraná na skúmanie terapeutického využitia molekulárneho vodíka a jeho schopnosti pôsobiť kardioprotektívne na modeli HF indukovaného izoproterenolom u starších potkanov. Srdcové zlyhanie (HF) globálne postihuje približne 26 miliónov ľudí na celom svete. Napriek mnohým terapeutickým pokrokom v symptomatickej liečbe HF, prevalencia, úmrtnosť a náklady spojené s liečbou v rozvinutých krajinách naďalej rastú. Jedným z kľúčových mechanizmov podieľajúcich sa na vývoji patofyziológie zlyhávajúceho srdca je nekontrolovaná nadprodukcia reaktívnych foriem kyslíka, ktorá spôsobuje poškodenie lipidov v membránach, mitochondrií, proteínov a DNA, čo vedie k rôznym patológiám buniek. Blokovanie hydroxylových a nitrozylových radikálov by preto mohlo zabrániť deštrukcii bunkových komponentov a progresii HF.