Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Ryanodínový receptor (RYR2) je Ca2+ kanál v membráne vnútrobunkových Ca2+ zásobníkov, ktorý kontroluje proces uvoľňovania Ca2+ nevyhnutného na spustenie kontrakcie srdcovej svalovej bunky. RYR2 kanál formuje objemný komplex s viacerými pomocnými proteínmi, ktoré môžu regulovať jeho funkciu. V práci sa zacielime na preskúmanie takýchto proteín-proteínových interakcií a ich vplyvu na funkciu RYR2 kanála. Hlavnou exp. métodou bude inkorporácia iónového kanála do planárnej lipidovej membrány, ktorú doplníme biochemickými a bioinformatickými technikami.