Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Centrálne hradisko púchovskej kultúry Liptovská Mara - Havránok. Vývoj, funkcia a pamiatková prezentácia
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Téma zahŕňa spracovanie vývoja využívania a interpretáciu významu dominantnej polohy Liptovskej kotliny – vrchu Liptovská Mara - Havránok vo včasnohistorickom období na základe vyhodnotenia bohatých materiálov z dlhoročných vykopávok Archeologického ústavu SAV. Vrch bol opevnený a využívaný ako významné obetné miesto od strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej. Súčasťou témy bude aj pohľad na rekonštrukcie vybraných archeologických objektov a využitie lokality pre kultúrny turizmus.