Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vykurovanie na hradoch na východnom Slovensku (v Šarišskej, Užskej a Zemplínskej stolici) a ukrajinskom Podolí v stredoveku a na počiatku novoveku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Porovnanie podoby a vývoja vykurovacích zariadení a spôsobov vykurovania na hradoch v susediacich oblastiach stredovekého Uhorska a poľsko-litovsko-ukrajinskej oblasti Podolia. Cieľom by bolo zozbieranie a porovnanie typologického vývoja vykurovacích zariadení (otvorené ohniská, krby, pece, hypokaustá ?) a porovnanie umelecko-historického vývoja kachľových pecí na vybraných lokalitách v oboch oblastiach, overenie hypotézy o prejavoch východných a severských vplyvov na vývoj vykurovacích zariadení v Uhorsku.