Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 80. a 90. rokoch
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Marína Zavacká, M.A., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie premien, adaptácií a pretrvávania sociálnych praxí, časovo ukotvených v období 80. a 90. rokov 20. storočia. Od záujemcov o štúdium sa očakáva predloženie vlastného výskumného projektu, zameraného na vybranú, užšie špecifikovanú sféru sociálnych praxí. Prednosť majú projekty orientované do priestoru strednej Európy, resp. do európskeho komparatívneho rámca. Predpokladá sa hlbší záujem o sociálne dejiny, historickú antropológiu, diskurznú analýzu a predbežná orientácia v téme. Podmienkou je znalosť anglického jazyka (min. B2), slovenského/českého jazyka a pasívna znalosť ďalšieho európskeho jazyka.