Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi vlastnosťami
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Obsahom dizertačnej práce bude príprava a charakterizácia hybridných materiálov vrstevnatých kremičitanov a vybraných typov luminiscenčných farbív s dôrazom na javy ako sú fotoaktivita, molekulová agregácia farbív a agregáciou indukovaná emisia. Riešenie práce bude vyžadovať kombináciu experimentálnych aj teoretických postupov.