Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hydrogélové nanokompozity s fotoaktívnymi a antimikrobiálnymi molekulami
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude navrhnúť, vyvinúť a syntetizovať hydrogélové nanokompozity zložené z vhodného polyméru a vrstvených silikátových častíc funkcionalizovaných fotoaktívnymi a antimikrobiálnymi molekulami. Častice silikátu by mali byť dispergované v matrici hydrogélovej fázy a schopné pomaly uvoľňovať aktívne molekuly do prostredia kontrolovaným spôsobom. Podrobná štúdia štruktury materiálov a ich parametrov v rôznych testoch by mala viesť k vývoju funkčných materiálov s fotosenzibilizačnými a fotodezinfekčnými vlastnosťami.