Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie röntgenových spektier
Program DŠ
Teoretická a počítačová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nedávne experimentálne pokroky vo veľkých synchrotrónových zariadeniach štvrtej generácie, ako aj v stolových zdrojoch, viedli k širokému osvojeniu si röntgenových spektroskopií s aplikáciami v medicíne, anorganickej chémii, spracovaní jadrového odpadu a ďalších. Hlavným cieľom dizertačnej práce je vývoj relativistických metód pre výpočet röntgenových spektier, nasledovaný ich efektívnou implementáciou do programu ReSpect, ktorý je voľne dostupný vedeckej komunite na stránke respectprogram.org