Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj a implementácia efektívnych relativistických metód určených na predpoveď spektroskopických parametrov
Program DŠ
Teoretická a počítačová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je teoretický vývoj nových relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov (NMR, EPR, XRay, MCD, …) diamagnetických ako aj paramagnetických systémov, s následnou efektívnou implementáciou do programu ReSpect (www.respectprogram.org).