Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium vlastností pokročilých anorganických materiálov modelovým prístupom
Program DŠ
Anorganická chémia/Fyzikálna chémia/Teoretická a počítačová chémia/Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Využitím výpočtových metód (napr. DFT) sa budú študovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, a pod.) a ich vlastnosti. Získajú sa nové informácie o ich stabilite a možnostiach využitia pri príprave sofistikovaných materiálov s predikovanými technologickými vlastnosťami v podobe nanokompozitov, či iných funkcionalizovaných materiálov.