Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium vlastností pokročilých anorganických materiálov modelovým prístupom
Program DŠ
Anorganická chémia/Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Využitím teoretických výpočtových metód (napr. DFT) a periodického modelového prístupu sa budú charakterizovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, hybridné materiály, a pod.) a študovať ich fyzikálnochemické a iné vlastnosti, čím sa získajú nové informácie o ich stabilite a možnostiach využitia pri príprave sofistikovaných materiálov s predikovanými technologickými vlastnosťami v podobe nanokompozitov, nosičov liečiv, či iných funkcionalizovaných materiálov.