Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov
Program DŠ
Anorganická chémia/Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Helena Pálková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa bude venovať optimalizácii procesu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov a rôznych typov polykatiónov, aby pripravený materiál nadobúdal nové funkčné vlastnosti, napríklad antibakteriálne a pod. Budú sa detailne študovať vzájomné interakcie medzi anorganicko-organickými zložkami ako aj vplyv zvolených podmienok na výsledné vlastnosti kompozitných materiálov.