Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčná analýza neuropeptidov a ich receptorov u kliešťov
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kliešte sú veľmi významnými prenášačmi nebezpečných patogénov, ale napriek tomu nie sú známe regulačné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úspešného prenosu týchto patogénov z kliešťa do krvného obehu hostiteľa. Taktiež nie sú známe fyziologické pochody regulujúce funkcie slinných žliaz, čreva a gonád počas životného cyklu kliešťov. Naše publikované a predbežné výsledky naznačujú, že niekoľko špecifických peptidergných neurónov inervuje tieto orgány, ktoré sú najdôležitejšími rezervoármi patogénov. Z doterajších nepublikovaných pokusov vyplýva, že uvedené neuróny regulujú aktivitu týchto orgánov a pravdepodobne aj prenos patogénov počas cicania kliešťov na hostiteľovi. V práci použijeme imunohistochemické, molekulárne, bioinformatické a fyziologické techniky s cieľom identifikovať regulačné molekuly (neuropeptidy a ich receptory) a nervové dráhy, ktoré sú dôležité pre normálnu funkciu slinných žliaz, tráviaceho traktu a reprodukčných orgánov kliešťa Ixodes ricinus. Pomocou metód RNAi a experimentami na overenie prenosu patogénov z uvedených orgánov kliešťov na laboratórne myši objasníme úlohu vybraných neuropeptidov a ich receptorov v tomto procese.