Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Intuícia vs. dôvera vo vedu ako most medzi politickou ideológiou a postojom ku kontroverzným spoločenským otázkam
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Zahraničný výskum poukazuje na vzťah medzi intuitívnym kognitívnym štýlom a konzervatívnou politickou orientáciou. Cieľom práce bude preskúmať tento vzťah v slovenských reáliách a testovať možnú interakciu s dôverou vo vedu.