Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Efekt vybranej intervencie zameranej na znižovanie šírenia falošných správ a nepodložených presvedčení
Program DŠ
Všeobecná a experimantálna psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Predchádzajúci výskum ukázal, že pri znižovaní šírenia dezinformácií sa sľubným ukazuje byť aj jednoduchá intervencia na povzbudenie analytického myslenia. Napr. Pennycook et al. (2020) demonštrovali, že zhodnotenie presnosti (pravých a falošných) správ samo o sebe, znižuje ochotu šíriť falošné správy. Cieľom práce bude navrhnúť a overiť úspešnosť takýchto intervencií.