Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Budovanie odolnosti voči nepodloženým presvedčeniam
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Práca sa môže zameriavať na testovanie intervencií zameraných na znižovanie epistemicky nepodložených presvedčení v rôznych doménach alebo na zvyšovanie kognitívnych zručností, ktoré súvisia s nižším podliehaním nepodloženým presvedčeniam.