Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Osobnostné faktory a metakognitívne deficity v detekcii nezmyslov
Program DŠ
Všeobecná a experimantálna psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Ľudia vo všeobecnosti nie sú príliš dobrí v hodnotení vlastných kognitívnych schopností a navyše, práve ľudia, ktorí v nejakej oblasti nie sú dobrí, majú tendenciu preceňovať sa najviac (Kruger & Dunning, 1999). Okrem nepodloženej a nadmernej sebaistoty si ľudia často myslia, že sú aj lepší ako ostatní (Littrel et al, 2021). Podľa Littrela a kolegov toto nadmerné preceňovanie sa slúži ako mechanizmus zvyšovaia sebaúcty. Dizertačná práca bude mať za cieľ preskúmať túto hypotézu pomocou experimentálneho prístupu a tiež overiť vzťah medzi schopnosťou rozoznávať nezmysly a vybraným osobnostnými premennými.