Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Koncepty dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie toho, ako ľudia v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok konceptualizujú svoju predstavu o dôchodku a o samotnom procese tranzície na dôchodok. Súčasťou dizertačnej témy bude aj skúmanie toho, ako individuálne koncepty dôchodku súvisia s kvalitou samotnej adaptácie na dôchodok.