Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vplyv tepelného spracovania mikrovlnným ohrevom na fyzikálne a mechanické vlastnosti práškových materiálov
Program DŠ
Strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
Mikrovlnné žiarenie je relatívne známa intenzifikačná metóda ohrevu aj v oblasti výroby a spracovania materiálov. Využíva sa predovšetkým v oblasti výroby keramických materiálov, ktoré vyžadujú dlhodobé procesy spekania a žíhania pre dosiahnutie požadovanej mikroštruktúry. Mikrovlnný ohrev prináša výrazné skrátenie doby tepelného spracovania, obmedzuje rast zrna a zintenzívňuje procesy riadené difúziou. Dlhodobo sú predmetom výskumu takzvané „netermálne vplyvy“ mikrovlnného žiarenia na materiály. Predmetom štúdia budú práškové kovové, nekovové a kompozitné materiály a ich interakcia s mikrovlnným žiarením. Cieľom bude preskúmať vplyv mikrovlnného ohrevu na mechanizmy zhusťovania, tvorby a relaxácie štruktúry práškových materiálov. Identifikovať a vysvetliť špecifické zmeny vo vlastnostiach materiálov indukované mikrovlnným žiarením, ako aj študovať degradáciu štruktúry a vlastností spojenú s pôsobením mikrovlnného žiarenia na materiály.