Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Pokročilá detekcia materiálov v batériových systémoch
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Pri nových výzvach, ktorým čelí vedecká komunita pri nastupujúcej transformácii energetiky a zelených technológií pri napĺňaní ambicióznych klimatických cieľov vo svete, Slovensko nevynímajúc, je kľúčovou otázkou využitie pokročilých materiálov pre elektródy v batériách či palivových článkoch. Konkrétne sa téma zameriava na predikciu životnosti elektród, kovových materiálov a povlakov v agresívnom prostredí elektrolytov a finálne zvýšenie bezpečnosti za pomoci smart monitoringu a senzorov. Je očakávaná spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, centrom Promatech, FEI TUKE a Európskymi špičkovými vedeckými pracoviskami ako Desy Hamburg, CERIC-ERIC Trieste a European Spallation Source v Lund.