Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy
Program DŠ
Infekčné a parazitárne choroby
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na výskyt pôvodcov parazitozoonóz u zvierat (domácich, domových a voľne žijúcich) a identifikáciu závažných parazitárnych ochorení u minoritných a majoritných skupín obyvateľstva. Sledovať sa bude aj výskyt hygienicky významných zárodkov endoparazitov v abiotických zložkách prostredia (voda, pôda). Vypracuje sa metodika pre identifikáciu a multikriteriálne hodnotenie vybraných geografických indikátorov súvisiacich s výskytom parazitárnych ochorení a ich pôvodcov. Na základe identifikovaných priestorových korelácií tak bude možné predpovedať výskyt parazitóz v rôznych lokalitách.