Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV

Názov témy
Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy
Program DŠ
Infekčné a parazitárne choroby
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na výskyt pôvodcov parazitozoonóz u zvierat (domácich, domových a voľne žijúcich) a identifikáciu závažných parazitárnych ochorení u minoritných a majoritných skupín obyvateľstva. Sledovať sa bude aj výskyt hygienicky významných zárodkov endoparazitov v abiotických zložkách prostredia (voda, pôda). Vypracuje sa metodika pre identifikáciu a multikriteriálne hodnotenie vybraných geografických indikátorov súvisiacich s výskytom parazitárnych ochorení a ich pôvodcov. Na základe identifikovaných priestorových korelácií tak bude možné predpovedať výskyt parazitóz v rôznych lokalitách.