Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Výskyt, ekológia a molekulárna detekcia parazitoidných osičiek (Ixodiphagus hookeri) v kliešťoch (Ixodida) vybraných typov biotopov východného Slovenska
Program DŠ
Infekčné a parazitárne choroby
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) je parazitoidná osička, ktorá napáda krv-cicajúce kliešte (Acari: Ixodidae). Pretože parazitované kliešte hynú ešte pred začatím vlastnej reprodukcie, je I. hookeri považovaná za vhodného kandidáta pre biologickú kontrolu, a teda reguláciu prežívania kliešťov v prostredí. Napriek tomuto potenciálu osičiek sa o výskyte a ekológii I. hookeri v Európe vie len pomerne málo. Hlavným cieľom projektu dizertačnej práce bude terénny zber kliešťov a následné sledovanie prítomnosti parazitoidných osičiek, ako aj vybraných bakteriálnych symbiontov z rodu Wolbachia, ktoré môžu byť veľmi dobrým indikátorom prítomnosti osičiek v kliešťoch, s využitím molekulárnych biologických metód. Porovnanie miery parazitácie na rôznych biotopoch, na lokalitách s rozdielnym typom zelene v horských, podhorských a nížinných oblastiach; hodnotenie korelácií vo výskyte Ixodiphagus hookeri a Wolbachia spp.; štúdium/hodnotenie prípadnej genetickej variability osičiek.