Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Peážna doprava na slovensko-maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Miroslav Sabol, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude sledovať vývoj železničnej a cestnej infraštruktúry na slovensko-maďarskej hranici po novembri 1938. Očakáva sa dôsledne zmapovanie peážnych železničných uzlov ako základnej kostry pre výstavbu novej štruktúry dopravy a podnetu k ďalšiemu hospodárskemu rozvoju južných regiónov. Na druhej strane je potreba sledovania línie peážnej dopravy ako nástroja nacionalistickej politiky v zložitých slovensko-maďarských vzťahoch. Primárne však bude potrebne určiť príčiny deštrukcie a rozkladu železničnej dopravy a na druhej strane určiť a presne definovať podmienky pozitívneho rozvoja osobnej motorovej dopravy.