Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Obraz Francúzska a Francúzov v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Michal Kšiňan, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať a porovnávať premeny obrazu Francúzska a Francúzov v minimálne dvoch stredoeurópskych národných spoločnostiach na pozadí geopolitických zmien prvej polovice 20. storočia. Primárne pôjde o analýzu kontinuít a diskontinuít vytváraných obrazov ako aj ich vzájomnú komparáciu. Predpokladá sa hlbší záujem o historickú antropológiu, diskurznú analýzu a predbežná orientácia v metodológii historiografie.