Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Vybraný aspekt mestských dejín raného novoveku (mestská samospráva, ekonomické, sociálne alebo kultúrne fenomény)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Blanka Szeghyová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať vybraný aspekt mestských dejín raného novoveku v užšie vymedzenom období. Doktorand si môže vybrať konkrétne zameranie a obdobie podľa vlastnej preferencie z rôznych oblastí mestského života v oblasti správnej, ekonomickej, sociálnej či kultúrnej a to na príklade jedného mesta, prípadne aj na skupine niekoľkých miest. Napríklad, hospodárenie konkrétneho mesta, prax pri voľbe/dosadzovaní a striedaní členov mestskej rady a ďalších mestských funkcionárov, ich sociálny a etnický profil, mestskí zamestnanci a ich finančné ohodnotenie, detailnejší pohľad na priority mestskej politiky a každodennosť na základe rozboru mestských protokolov, korešpondencie a štatútov v zvolených rokoch, atď.