Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Metóda pohyblivého konečného prvku v riešení úloh mechaniky kontinua
Program DŠ
Aplikovaná mechanika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta STU
Stručná anotácia
Úlohou doktoranda je rozvoj Metódy Pohyblivých Konečných Prvkov (MPKP) na modelovanie rôznych úloh mechaniky kontinua. S využitím najnovších poznatkov mechaniky kontinua sa zamerať na formulácie riešenia úloh v makro/mikro/ nano/konštrukciach s inteligentnými vlastnosťami, a následne implementovať rozvíjanú metódu do počítačových programov. Cieľom je rozpracovať efektívnu a spoľahlivú numerickú výpočtovú metódu aplikovateľnú pre modelovanie fyzikálnych javov v multi-fyzikálnych úlohách mechaniky kontinua.

Požiadavky pre uchádzačov:
poznatky z mechaniky kontinua, znalosť programovania v jazyku Fortran/Matlab, znalosť cudzieho jazyka, pozitívny vzťah k numerickým simuláciam