Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Štruktúrne základy vrodenej imunity sprostredkovanej laktoferínom
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Laktoferín je významným členom proteínovej rodiny transferínov, čo sú glykoproteíny viažuce železo. Laktoferín sa na rozdiel od iných transferínov vyskytuje na mnohých miestach organizmu, napr. v materskom mlieku, slinách, slzách. Ukazuje sa, že laktoferín je dôležitou zložkou vrodenej imunitnej odpovede a sprostredkúva ochranu organizmu proti infekciám, nádorovým ochoreniam či alergiám. Nedávno sme zistili, že laktoferín môže priamo blokovať šírenie špecifických patogénov a inváziu nádorových buniek prostredníctvom regulácie plazminogénu. Väzba a aktivita laktoferínu je pravdepodobne priamo regulovaná jeho oligomérnym stavom a stupňom nasýtenia železom. Predmetom práce bude charakterizácia štruktúry a dynamiky laktoferínu vzhľadom na podmienky prostredia metódami štruktúrnej biológie a biofyziky. Využívané metódy zahŕňajú röntgenovú kryštalografiu a NMR proteínov, stanovenie väzobných a aktivitných konštánt proteínov, biofyzikálnu charakterizáciu proteínov. Podstatnou súčasťou štúdia budú pobyty na veľkých európskych centrách výskumnej infraštruktúry pre štruktúrnu biológiu.