Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Štruktúrne skúmanie prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na jeho C-koncovú doménu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Proteín tau je prirodzene neusporiadaný proteín a zohráva zásadnú úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby a iných tauopátií. Hoci proteín tau nenadobúda pevnú trojrozmernú štruktúru, majú niektoré jeho časti tendencie k vytváraniu lokálnych prechodných konformácií. C-koncová doména tau proteínu obsahuje niekoľko fosforylačných miest spájaných s patogenézou Alzheimerovej choroby a bola pre ňu pozorovaná tendencia na vytváranie prechodnej α-helikálnej sekundárnej štruktúry. Ako sondu lokálnej štruktúry proteínu tau máme k dispozícii špecifickú monoklónovú protilátku, pričom budeme zisťovať charakteristiky jej interakcií s rôznymi formami tau proteínu a stanovíme štruktúru jej epitopu stabilizovanú v komplexe protilátka-tau peptid a štrukturálne tendencie jej epitopu vo voľnom stave. Využívané metódy zahŕňajú röntgenovú kryštalografiu a NMR proteínov, stanovenie väzobných konštánt proteínov, biofyzikálnu charakterizáciu proteínov, molekulové modelovanie proteínov. Podstatnou súčasťou štúdia budú pobyty na veľkých európskych centrách výskumnej infraštruktúry pre štruktúrnu biológiu.