Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Názov témy
Život v nedemokratických režimoch v komunikácii vybraného lokálneho spoločenstva
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Potenciálna dizertačná PhD práca je zameraná na zber, analýzu a interpretáciu empirických dát získaných kvalitatívnym výskumom vo vybranom lokálnom spoločenstve. Cieľom je sledovať dynamiku sociálnej (komunikatívnej) pamäti a zároveň skúmať, ako sú obsahy spomienok ľudí, ktorí majú skúsenosť so životom v nedemokratických režimoch (1939-1989) komunikované v súčasnosti (medzigeneračnou) komunikáciou šírené a modifikované.