Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Charakterizácia gliálnej tau patológie v tauopatiách (PriF UK)
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Progresívna supranukleárna obrna ako i cortikobazálna degenerácia patria medzi neurodegeneratívne ochorenia, ktorých charakteristickým znakom je prítomnosť gliálnej neurofibrilárnej patológie. Ochorenia sú sprevádzané zápalovými zmenami ako i štrukturálnymi a funkčnými zmenami hematoencefalickej bariéry. Cieľom projektu bude identifikovať interakčných partnerov tau patológie v gliových bunkách, ktorí by mohli zohrávať kľúčovú úlohu v procese neurodegenerácie.