Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčná analýza neuropeptidov a ich receptorov podieľajúcich sa na regulácii trávenia a reprodukcie modelových druhov článkonožcov
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hmyz a kliešte sú veľmi úspešnými skupinami živočíchov s unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K ich dôležitým orgánovým adaptáciám patria rôzne modifikácie reprodukčnej a tráviacej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce rozmnožovanie a trávenie však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii aktivity týchto orgánov sa podieľa niekoľko neuropeptidov, ktorých funkciu treba objasniť. V práci využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a RNAi a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov u modelových druhov hymzu a kliešťa Ixodes ricinus.