Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčná analýza petidergných buniek a ich signálnych molekúl podieľajúcich sa na regulácii reprodukčných orgánov hmyzu
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hmyz je veľmi úspešnou skupinou živočíchov s unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K dôležitým orgánovým adaptáciám hmyzu patria rôzne modifikácie reprodukčnej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce rozmnožovanie však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii aktivity reprodukčných orgánov sa podieľa niekoľko neuropeptidov, ktorých funkciu treba objasniť. Rovnako úloha neuropeptidov pri párení, oplodnení a kladení vajíčok nie je dostatočne známa. V práci využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov u modelového druhu motýľa Bombyx mori.