Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie expresných systémov in vitro pri produkcii a funkčnej analýze bioaktívnych látok
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Použiť expresné systémy a bunkové kultúry na produkciu bioaktívnych látok a biotesty in vitro na objasnenie ich funkcie a charakterizáciu ich receptorov.