Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV

Názov témy
Vplyv vývinových podmienok na fyziológiu modelového organizmu Drosophila
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Peter Klepsatel, PhD
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Environmentálne podmienky počas vývinu majú významný vplyv na zdravie a fyziológiu v dospelosti. Štúdie na druhu Drosophila ukázali, že vonkajšie faktory pôsobiace počas vývinu (napr. vývinová teplota, zloženie potravy) majú dlhodobý efekt na fyziológiu a na rôzne vlastnosti ovplyvňujúce fitness ako napr. dĺžku života, reprodukciu, alebo rezistenciu voči rôznym stresovým faktorom. Mechanizmus účinku vývinových podmienok na fyziológiu dospelcov však nie je doposiaľ objasnený.