Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Ekológia a molekulárna analýza denných motýľov.
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Morfologické rozdiely a odlišné ekologické nároky v rôznych populáciách motýľov naznačujú, že tieto skupiny sú veľmi vhodné bioindikátory zmien životného prostredia. Viaceré skupiny motýľov sú tiež vhodné na štúdium vplyvu ekologických faktorov a geografickej izolácie na evolúciu taxónov. Na tieto účely použijeme kombináciu pozorovaní v teréne s morfologickými a molekulárno-genetickými analýzami v laboratóriu. Morfologické rozdiely v tvare/sfarbení krídiel a v genitáliách sa budú analyzovať pod mikroskopom. Na molekulárne analýzy použijeme nohy z čerstvých motýľov, alebo jedincov zmrazených na -80°C. Na molekulárnu analýzu extrahovanej DNA sa použijú fragmenty mitochondriálnych, ribozomálnych a jadrových génov (CO-I, RpS5, EF-1