Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Úlohy endokrinných a neuroendokrinných buniek v modelových druhoch článkonožcov
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zmapujeme produkčné bunky vybraných neuropeptidov a objasníme ich funkcie. K tomuto cieľu prispejeme: - identifikáciou buniek a regulačných molekúl, ktoré tieto bunky produkujú; - identifikáciou cieľových tkanív; analýzou expresie neuropeptidov a ich receptorov počas ontogenézy; - sledovaním účinkov neuropeptidov na vývinové procesy a reprodukciu modelových druhov, najmä priadky morušovej Bombyx mori a kliešťa Ixodes ricinus.