Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Peptidergné bunky a ich funkcie v modelových druhoch článkonožcov
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neuropeptidy sú evolučne konzervovanou a veľmi rozmanitou skupinou molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii vývinu, rozmnožovania, správania a iných fyziologických procesov. U článkonožcov poznáme asi 50 rôznych typov regulačných peptidov, ktoré sú produkované v špecifických neurónoch a endokrinných bunkách. Poznatky o nich sú však nedostatočné, a neustále sa objavujú nové typy peptidergných buniek. V práci využijeme metódy imunohistochémie a molekulárnej biológie na identifikáciu peptidergných buniek a signálnych molekúl, ktoré produkujú, a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov u modelových druhov článkonožcov, najmä priadky morušovej Bombyx mori a kliešťa Ixodes ricinus.