Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Normative systems and ontology of the social world
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia