Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv Nord Stream 1 a 2 na energetickú bezpečnosť EU
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Jednou z možnosti zabezpečovania nepretržitých dodavok energie a za prijateľné ceny pre krajiny EÚ je podpora väčšej diverzifikácii zdrojov dodávok, napríklad tým, že má k dispozícii širší výber obnoviteľných energií , alternatívne trasy plynovodov a ropovodov a riešení na skladovanie energie, aby v prípade zlyhania jedného zdroja mohol druhý kompenzovať.
Dizertačná práca by mala skúmať terajší stav energetickej bezpečnosti EÚ a na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy identifikovať vplyv Nord Stream 1 a 2 na energetickú bezpečnosť EU a načrtnúť možne scenáre v prípade prerušenia dodavok zo spomínaných plynovodov, najmä po raste kritikov väčšej závislosti EÚ na dodavok ropy a zemného plynu z Ruskej Federácie.