Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Súčasnosť a budúcnosť krypto a digitálnych mien
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Vznik krypto a digitálnych mien a ich plnenie základných funkcií peňazí. Charakteristika blockchain-u a jeho úloha pri zabezpečení vzájomného vyrovnávania a pohľadávok a záväzkom medzi jednotlivými účastníkmi operácií s kryptomenami. Vývoj a charakteristika jednotlivých druhov digitálnych mien. Digitálne meny ako finančné aktíva a ich vplyv na netransparentné finančné operácie. Pripravovaná regulácia a nestabilita kryptomien. Vplyv digitálnych mien na menovú politiku centrálnych bánk. Perspektívy vývoja digitálnych mien a ich vplyv na medzinárodnú finančnú stabilitu. Na súčasný vývoj kryptomien existujú rozdiely názory. Niektorí poprední odborníci, ale hlavne medzinárodné menovo-finančné inštitúcie (Medzinárodný menový fond – 2010/2020, Európska centrálna banka – 2016-2021 (január a február) a Banka pre medzinárodné platby 2010/2019) tvrdia, že proces vytváranie digitálnych mien je súčasťou nastúpeného procesu digitalizácie. Na druhej strane existujú kritici digitálnych mien predovšetkým pre ich nereálnosť a na nestabilitu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novú oblasť skúmania, ktorá nie je zatiaľ dostatočne prebádaná, možno očakávať, dizertačná práca môže byť uceleným príspevkom ku skúmaniu danej problematiky.