Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Chápanie prírody a prirodzeného stavu v myslení J.-J. Rousseaua
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia