Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV

Názov témy
Diferenciácia vibračného signálu z experimentálneho výskumu interakcie hornina - nástroj pre efektívne riadenie rotačného vŕtania
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Edita Lazarová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
Stručná anotácia
Vibračný signál ako sprievodný jav rotačného vŕtania chápeme ako nositeľa informácie o prebiehajúcom procese rozpojovania horniny. Predpokladáme, že hľadaná informácia sa nachádza v niektorej z jeho časových respektíve frekvenčných charakteristík.
Aby sme mohli exaktne determinovať faktory, ktoré vstupujú do procesu vŕtania a zistiť ich vplyv na efektívnosť rozpojovania, je dôležité študovať rozpojovací proces pomocou experimentálneho výskumu. Štúdie v laboratórnych podmienkach, nám umožňujú lepšie pochopiť interakcie medzi horninami a nástrojmi a poskytujú nám informácie pre hodnotenie a optimalizáciu procesov mechanického rozpojovania. Výskum bude zameraný na analýzu vibrácií v oblasti objemového rozpojovania s prihliadnutím na vlastnosti rozpojovanej horniny a na pracovný režim.