Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Postmodernizmus v slovenskej próze 90. rokov
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by sa mala zamerať na prejavy postmoderných tendencií v slovenskej próze 90. rokov a zároveň ich včleniť do dobového kultúrneho a spoločenského kontextu. Okrem analýzy samotných textov by si mala všimnúť aj dobovú reflexiu fenoménu postmoderny v domácom i zahraničnom prostredí a jej dopady na dobový literárneho života a jeho inštitúcie.