Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Autobiografické žánre v slovenskej literatúre 19. storočia
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by sa mala sústrediť na analýzu textov autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia. Sledovať by mala poetické, estetické a žánrové postupy, ktoré sa v nich uplatňujú, ako i to, akým spôsobom sa v nich reprezentuje/konštituuje individuálna a kolektívna identita a do akých vzťahov sa dostáva s dobovými umeleckými, ale i ideologickými diskurzmi.